Advertisement

8 Interventies met betrekking tot arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s

  • Marcel Balm
  • Ad van Genuchten
  • Kees Peereboom

Samenvatting

Richard Blok (32) werkt fulltime als consultant bij een dynamisch bedrijf. Zijn werk kent veel uitdaging en afwisseling en hij maakt lange dagen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Marcel Balm
  • Ad van Genuchten
  • Kees Peereboom

There are no affiliations available

Personalised recommendations