Advertisement

6 Meetinstrumenten

  • Yvonne Heerkens
  • Wietske Kuijer
  • Harriët Wittink
  • André Bieleman

Samenvatting

In het domein arbeid en gezondheid is een groot aantal meetinstrumenten beschikbaar. Toch is het gebruik ervan in de praktijk nog beperkt. In dit hoofdstuk wordt besproken waarop professionals werkzaam in het domein arbeid en gezondheid moeten letten als zij een geschikt meetinstrument willen gaan gebruiken (par. 6.1) en waar interessante meetinstrumenten zijn te vinden (par. 6.2).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Yvonne Heerkens
  • Wietske Kuijer
  • Harriët Wittink
  • André Bieleman

There are no affiliations available

Personalised recommendations