Advertisement

5 Modellen en terminologie

  • Yvonne Heerkens
  • Chris Kuiper
  • Marcel Balm

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden voor de arbozorg belangrijke modellen en terminologie besproken. Modellen worden meestal gemaakt om meer inzicht te geven in complexe zaken of om ingewikkelde zaken tot hanteerbare eenheden terug te brengen. Het manipuleren van een modelvliegtuig in een windtunnel bij aerodynamisch onderzoek is eenvoudiger dan het plaatsen van een Boeing 307 in een windtunnel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Yvonne Heerkens
  • Chris Kuiper
  • Marcel Balm

There are no affiliations available

Personalised recommendations