Advertisement

4 Spelers op het veld arbeid en gezondheid

  • Josephine Engels
  • Harald Miedema
  • Noks Nauta

Samenvatting

Een bedrijfsarts ontvangt op zijn spreekuur Julius Coopmans, een 43-jarige productiemedewerker van een groot staalbedrijf. Hij verzuimt nu drie weken. Belangrijkste oorzaak is het feit dat het hem ‘in de rug is geschoten’ en dat de pijn aan de achterkant van zijn benen zelfs tot aan zijn tenen uitstraalt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Josephine Engels
  • Harald Miedema
  • Noks Nauta

There are no affiliations available

Personalised recommendations