Advertisement

3 Beroepsmatig handelen in het domein arbeid en gezondheid

  • Chris Kuiper
  • Yvonne Heerkens

Samenvatting

Femke van Houten (30 jaar) is door haar huisarts verwezen naar een revalidatiearts, in verband met overbelastingsklachten van nek, schouders en armen die duidelijk in relatie staan tot haar werkzaamheden als kapster.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Chris Kuiper
  • Yvonne Heerkens

There are no affiliations available

Personalised recommendations