Advertisement

2 Wat is arbeid, wat is gezondheid?

  • Chris Kuiper
  • Yvonne Heerkens

Samenvatting

Tot mijn schrik kwam mijn vader op 55-jarige leeftijd thuis met het bericht dat zijn baas het beter vond als hij de WAO inging. Hij was immers ooit aan zijn hart geopereerd, en de spanningen werden hem wellicht te veel … (arbeid als ziekmaker).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Chris Kuiper
  • Yvonne Heerkens

There are no affiliations available

Personalised recommendations