Advertisement

10 Interventies gericht op verbetering van de belastbaarheid van de werknemer

  • Inge Bramsen
  • Harriët Wittink
  • André Bieleman

Samenvatting

In hoofdstuk 9 zijn de factoren beschreven die de belastbaarheid van werknemers bepalen of beïnvloeden. Een verlaagde belastbaarheid kan de oorzaak zijn voor een gezondheidsprobleem of aandoening, maar ook het gevolg ervan. Daardoor kan de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord raken en moeten er maatregelen worden genomen om de werknemer in staat te stellen het werk te blijven uitvoeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Inge Bramsen
  • Harriët Wittink
  • André Bieleman

There are no affiliations available

Personalised recommendations