Advertisement

1 Inleiding

  • Chris Kuiper
  • Yvonne Heerkens

Samenvatting

Marieke de Vaart (29) begon haar loopbaan als bejaardenverzorgster. Ze was een echte kanjer, ze werkte keihard en maakte in het overvolle werkschema bewust tijd voor persoonlijke aandacht voor de bewoners.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Chris Kuiper
  • Yvonne Heerkens

There are no affiliations available

Personalised recommendations