Kunnen er weer griepachtige verschijnselen ontstaan na een 2e vaccinatie tegen hepatitis B?

 • A.C.G. beoordelingen
 • S.M.J.M. Straus

Samenvatting

Het optreden van griepachtige verschijnselen na vaccinaties is een bekende bijwerking met een lage incidentie. Het treedt vooral op na vaccinatie tegen virussen zoals hepatitis A, hepatitis B, influenza en rabiës.

Referenties:

 1. Martinez-Caceres EM, Rio J, Barrau M, et al. Amelioration of flulike symptoms at the onset of interferon beta-1b therapy in multiple sclerosis by low-dose oral steroids is related to a decrease in interleukin-6 induction. Ann Neurol 1998; 44: 682-85.Google Scholar
 2. Walther EU, Hohlfeld R. Multiple sclerosis: side effects of interferon beta therapy and their management. Neurology 1999; 53: 1622-27.Google Scholar
 3. Krugman S, Stevens CE. Hepatitis B vaccine. In: Plotkin SA, Mortimer EA (eds) 2e ed. Vaccines 1994; 14: 419-37.Google Scholar
 4. IB tekst Roferon-A.Google Scholar
 5. Man RA de, Honkoop P, Janssen HLA, Schalm SW. Chronische hepatitis B- virus infecties: nieuwe mogelijkheden voor antivirale therapie. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 37: 1857-61.Google Scholar
 6. IB tekst HB-Vax-DNA, Engerix-B.Google Scholar
 7. Palese P, Muster T, Zheng H, O’Neill R, Garcia-Sastre A. Learning from our foes: a novel vaccine concept for influenza virus. Arch Virol Suppl 1999; 15: 131-38.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A.C.G. beoordelingen
  • 1
 • S.M.J.M. Straus
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations