Kan het inademen van spray van fixatievloeistof volgens Papanicolaou kwaad?

  • M.M. Verberk

Samenvatting

Ter beantwoording van deze vraag is door de auteur een klein praktijkonderzoek verricht. Een bevriende huisarts behandelde in zijn onderzoekskamer een objectglaasje voor een cervixuitstrijk door het tweemaal te sprayen gedurende circa één seconde. Het voorschrift zegt hierover slechts: “gelijkmatig besproeien, geen materiaal wegspoelen”. Opmerkelijk was de afwezigheid van enige tekst op de sprayflacon. Volgens navraag bij de leverancier bevatte de vloeistof 50% ethanol en 2% polyethyleenglycol-1500 in water.

Literatuur:

  1. Cavender FL, Sowinski EJ. Glycols. In: Clayton GD, Clayton FE, eds. Patty's industrial hygiene and toxicology. 4e ed. New York: Wiley, 1994; Vol 2, Part F: 4666-71.Google Scholar
  2. Ministerie van SZW. De Nationale MAC-lijst 1997-1998. ‘s Gravenhage: SDU, 1997.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • M.M. Verberk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations