Advertisement

Online samenwerken in teams

 • Joitske Hulsebosch
 • Sibrenne Wagenaar
Chapter
 • 635 Downloads

Zusammenfassung

Wat kunnen sociale media betekenen voor leren en samenwerken in organisaties en teams? Sociale media maken het mogelijk om virtueel samen te werken in een team, met collega’s uit je eigen organisatie maar ook uit andere organisaties; je hoeft niet langer bij elkaar op kantoor te zitten om te ‘overleggen’. Hoe doe je dit? Is het nodig dat je duidelijk afspraken maakt over hoe je tools gebruikt? We zullen in dit hoofdstuk eerst aandacht besteden aan virtuele teams, maar ook aangeven hoe je met webtools het leren en samenwerken in teams die wel op dezelfde locatie zitten kunt ondersteunen. We introduceren de rol van een technology steward en het begrip ‘de grenzeloze facilitator’. We presenteren een stappenplan om tools te introduceren bij teams die op afstand samenwerken. Vervolgens besteden we aandacht aan leren in teams en specifieke interventies om met sociale media het teamwerk te versterken. Wat kun je met sociale media bij teams die niet goed functioneren?

Hoofdstuk 8

 1. Remember the milk: www.rememberthemilk.com
 2. Verwijzingen:Google Scholar
 3. 75 King, K. (1999). Group dynamics for the online professor. GedownloadGoogle Scholar
 4. 77 De term grenzeloos faciliteren van teamleren is geïnspireerd op het artikel van Lisa Kimball et al., Boudaryless Facilitation, maximazing team learning through boundaryless facilitation. Te downloaden via: www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/vc/boundaryless_facilitation.doc
 5. 79 Zie verwijzing 77Google Scholar
 6. 81 Callahan, S., Schenk, M. & White, N. Building a collaborative workplace. Te downloaden via: www.anecdote.com.au/papers/Anecdote-CollaborativeWorkplace_v1s.pdf
 7. Tips en tools bij deel 2Google Scholar
 8. Een aantal bronnen met social media guidelines:Google Scholar
 9. • American Cancer Society High Plains Social Media Guidelines: www.fispace.org/2009/05/american-cancer-society-high-plains-socialmedia-guidelines
 10. • Red Cross Online Communications Guidelines: http://sites.google.com/site/wharman/social-media-strategy-handbook
 11. • IBM’s social computing guidelines: www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html 118 Policies for social media governance: http://socialmediagovernance.com/policies.php
 12. Hidefconferencing: http://hidefconferencing.com
 13. VOIPbuster: www.voipbuster.com
 14. Elluminate: www.elluminate.com
 15. Familieberaad van KPN: http://www.familieberaad.nl
 16. Easy Conference: www.easyconference.nl/nl
 17. Call4conference: www.call4conference.nl
 18. Hotrecorder: www.hotrecorder.com
 19. Meetingwizard: www.meetingwizard.com
 20. Datumprikker: www.datumprikker.nl
 21. Afspreken: www.afspreken.nl
 22. Whatthetrend: www.whatthetrend.com
 23. Wikipedia: www.wikipedia.nl
 24. Wikispaces: www.wikispaces.com
 25. Verwijzingen:Google Scholar
 26. 84 Rolf Kleef van Nivocer (www.drostan.org)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • Joitske Hulsebosch
 • Sibrenne Wagenaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations