Advertisement

7 Differentiële diagnostiek oedeem

  • J.D. Banga
Chapter

Samenvatting

Het optreden van zwelling van de benen is een veelgehoorde klacht. Geringe zwelling is veelal een normaal fysiologisch verschijnsel, uitgelokt door langdurig zitten of staan, of optredend vlak voor de menstruatie (vochtretentie onder invloed van veranderingen van de hormoonspiegel). Dit wordt ook wel idiopathisch oedeem genoemd. Overdag treedt een sterke houdingsafhankelijke daling van het bloedvolume op, met als gevolg vochtophoping in de benen en zoutretentie door de nieren. Bij deze op zichzelf onschuldige vorm van oedeem gaan mensen vaak diuretica gebruiken. De nier past zich hierop aan, waardoor er toch weer vocht wordt vastgehouden. Door langdurig diureticagebruik kan een te lage kaliumspiegel in het bloed ontstaan, wat gevaarlijk kan zijn.

Literatuur

  1. 1 Weissleder H, Schuchhardt C. Lymphedema: Diagnosis and Therapy (3 ed). Keulen, Viavital 2001.Google Scholar
  2. 2 Dukes MNG (ed). Meylerʼs side effects of drugs (11e editie). Amsterdam, Excerpta Medica 1988. Complementaire serie: Dukes MNG (ed). Side Effects Of Drugs Annual.Google Scholar
  3. 3 Amaragiri SV, Lees TA. The elastic compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 1.Google Scholar

Website

  1. www.cbo.nl: CBO-richtlijn Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie van Arteriële Trombose 2009.

Afbeeldingen

  1. Afbeelding 7.1 tot en met 7.6: dr. J.D. Banga.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2011

Authors and Affiliations

  • J.D. Banga

There are no affiliations available

Personalised recommendations