Advertisement

6 Oedeem

  • H.A.M. Neumann
  • H.P.M. Verdonk
Chapter

Samenvatting

Het dikke been is een veelvuldig voorkomende afwijking. Wanneer wij goed om ons heen kijken, zien we frequent mensen met verdikte benen. Ook artsen zijn zo gewend geraakt aan dit beeld, dat deze afwijking veelal aan de aandacht ontsnapt.

Literatuur

  1. 1 Koedam MI, Neumann HAM. Lipedema, a frequently missed diagnosis. Scripta Phlebologica 1996; 52-54.Google Scholar
  2. 2 Bollinger A, Franzeck UK. Das dicke Bein. Dtsch med Wschr 1992;117:541-548.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  3. 3 Weissleder H, Schuchhardt C. Lymphedema: Diagnosis and Therapy (3 ed.). Keulen, Viavital 2001.Google Scholar
  4. 4 Richtlijn Lymfoedeem. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 2002.Google Scholar
  5. 5 Damstra RJ. Diagnostic and therapeutical aspects of lymphedema. Bonn, Rabe Verlag Medical publishing 2010. ISBN 978-3-940654-11-3.Google Scholar

Afbeeldingen

  1. Afbeeldingen 6.1, 6.2 en 6.3: H.P.M. Verdonk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2011

Authors and Affiliations

  • H.A.M. Neumann
  • H.P.M. Verdonk

There are no affiliations available

Personalised recommendations