Advertisement

16 De therapeutisch elastische kous

Chapter

Samenvatting

Therapeutisch elastische kousen (TEK) vormen het sluitstuk van de conservatieve behandeling van het lymfoedeem en het veneus oedeem. De therapeutisch elastische kous dient ter behoud van het bereikte resultaat.

Literatuur

 1. 1 Quak ABWM, Beekum WT van. Elastische kousen, een knellend probleem. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 1996.Google Scholar
 2. 2 Jungclaussen P. Der Armkompressionsstrumpf, Grundsätzliches, Probleme und Tips fur den ML-Therapeuten. Physiotherapie (Duitsland) 1993; 84:148-159.Google Scholar
 3. 3 Földi M, Kubik S. Lehrbuch der Lymphologie. Stuttgart: Gustav Fischer, 2005.Google Scholar
 4. 4 Johansson K, Lie E, Ekdahl C, Lindfeldt J. A randomised study comparing manual lymfdrainage with sequential pneumatic compression for treatment of post-operative armlymphedema. Lymphology 1998; 31:56-64.PubMedGoogle Scholar
 5. 5 Franzeck UK, Spiegel I, Fischer M, Bortzler C, Stahel H-U, Bollinger A. Combined physical therapy for lymphedema evaluated by fluorescence microlymphography and lymph capillary pressure measurements. J Vasc Res 1997; 34:306-11.Google Scholar
 6. 6 Zajkowski PJ, Draper T, Bloom J, Henke PK, Wakefield TW. Exercise with compression stockings improves reflux in patients with mild chronic venous insufficiency. Phlebology 2006; 21:100-5.Google Scholar
 7. 7 Partsch MD et al. Measurement of Lower Leg Compression In Vivo: Recommendations for the Performance of Measurements of Interface Pressure and Stiffness. Dermatol Surg 2006; 32:224-233.PubMedGoogle Scholar
 8. 8 Hulpmiddelen Kompas Therapeutische Elastische Kousen. Amstelveen: College voor Zorgverzekeraars, 2002.Google Scholar

Websites

 1. www.cbo.nl: CBO-richtlijn Lymfoedeem (2002), CBO-richtlijn Ulcus cruris (2005), CBO-richtlijn Varices (2007) en CBO-richtlijn Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose (2009).
 2. www.elliezo.com: training met hulpmiddelen voor het zelfstandig aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen.

Afbeeldingen

 1. De afbeeldingen in dit hoofdstuk zijn van A.P. van der Wind.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2011

Authors and Affiliations

 • T. Zee

There are no affiliations available

Personalised recommendations