Advertisement

11 Voorlichting en huidzorg

 • M.J.M. de Rooij
 • H.P.M. Verdonk
Chapter

Samenvatting

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht de hulpverlener voorlichting te geven en eist van de hulpverlener verslag in de status over de gegeven voorlichting. De WGBO erkent ook de mogelijkheid tot weigering van informatie door de patiënt. Enerzijds heeft de patiënt het recht te weten wat er met hem aan de hand is en anderzijds zal de patiënt beter aan zijn genezingsproces kunnen meewerken, als hij inzicht heeft in de aard en de oorzaak van zijn klachten.

Literatuur

 1. 1 Verhulst FJCM, Borne van der HW, Mudde A. State of the art. Doen en blijven doen. Ned Tijdschr Fysiother 2007;117(2):34–41.Google Scholar
 2. 2 Ehrlich A, Vinje-Harrewijn A, McMahon E. Living well with lymphedema. ISBN 0-9764806-1-1. Lymph Notes 2005.Google Scholar
 3. 3 Sluijs EM, Hermans IMJ. Problemen, die patiënten ervaren bij het doen van huiswerkoefeningen en het opvolgen van adviezen. Ned T Fysiotherapie 1990;100:no 6.Google Scholar
 4. 4 Sluijs EM. Veranderen kost de patiënt pijn en moeite. Issue 1990;7:no 2.Google Scholar
 5. 5 Sluijs EM. Therapietrouw door voorlichting: handleiding voor patiëntenvoorlichting in de fysiotherapie. Nr 6. Utrecht: Landelijk Centrum GVO 1994.Google Scholar
 6. 6 Wiel H vd, et al. Wie is de baas? Groningen, Ahmas, 1996.Google Scholar
 7. 7 Miller SM. When is a little information a dangerous thing? Coping with stressful events by monitoring versus blunting. In: Levine S, Ursin H (eds). Coping and Health. New York, Plenum Press, 1980.Google Scholar
 8. 8 Self-regulation theory in chronic illness. In: Burish TG, Bradley LA (eds). Coping with chronic disease. New York, Academic Press 1983.Google Scholar
 9. 9 Hoenen JAHJ, et al. Stapsgewijze voorlichting in het consult. Enkele effecten van een cursus patiëntenvoorlichting voor huisartsen. T Soc Gezondheidsz 1991;69:no 8.Google Scholar
 10. 10 Visser APh. Voorlichting in het ziekenhuis. Verschillen in tevredenheid, kennis en emotionele toestand tussen jongere en oudere patiënten. Tijdschr Gerontol Geriatr 1988;19:113–119.PubMedGoogle Scholar
 11. 11 Damoiseaux V, Visser APh. Patiëntenvoorlichting: een interdisciplinaire benadering. Assen/Maastricht, Van Gorkum 1988.Google Scholar
 12. 12 Vries H de, Backbier E. Verklaring en verandering van gedrag: een beschouwing van het transtheoretisch model. Tijdschrift Gezondheidsbevordering 1995;16:no 1.Google Scholar
 13. 13 Dekkers F. Patiëntenvoorlichting: de onmacht en de pijn. Baarn: Ambo 1981.Google Scholar
 14. 14 CBO Ambulante compressietherapie. ISBN 90-6910-111-4 199–0.Google Scholar
 15. 15 Brennan MJ, Weitz J. Lymphedema 30 years after radical mastectomy. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1992;71:12 14.Google Scholar
 16. 16 Gilham L. Lymphoedema and physiotherapists: control not cure. Physiother 1994;80:835–843.Google Scholar
 17. 17 Mirolo BR, Bunce IH, Chapman M, et al. Psychosocial benefits of postmastectomy lymphedema therapy. Cancer Nursing 1995;18:197–205.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 18 Tobin MB, Lacey HJ, Meyer L, et al. The psychological morbidity of breast cancer-related arm swelling: psychological morbidity of lymphoedema. Cancer 1993;72:3248–3252.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19 Földi M, Földi E, Kubik S. Textbook of lymphology. Munich, Urban & amp; Fischer 2005.Google Scholar
 20. 20 Casley-Smith JR, Casley- Smith JR. Modern treatment for lymfoedema. 5 th ed 1997.Google Scholar
 21. 21 Rook, Wilkinson, Ebling. Textbook of Dermatology, 7th ed Blackwell Science 2004Google Scholar
 22. 22 CBO-richtlijn Lymfoedeem 2002Google Scholar
 23. 23 Damstra RJ. Lymfoedeem in de praktijk. Stichting Lymfologie Centrum Noord-Nederland, Drachten 2000.Google Scholar
 24. 24 Jones LW, Courneya KS, Fairey AS, Mackey JR. Effects of an oncologist’s recommendation to exercise on self-reported exercise behaviour in newly diagnosed breast cancer survivors: a single blind, randomized controlled trial. Ann Behav Med 2004;28:105–113.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. 25 Butter E. Verpleegkundige interventies ter preventie van lymfoedeem na de behandeling van gynaecologische kanker. Academie Gezondheidszorg Utrecht, 2006.Google Scholar
 26. 26 Harrewijn A, Haspels P, Beek A van. Omgaan met lymfoedeem. Bohn Stafleu van Loghum, 2009.Google Scholar
 27. 27 Swenson KK, Nissen MJ, Leach JW, Post-White J. Case-Control Study to Evaluate Predictors of Lymphedema After Breast Cancer Surgery. Oncology Nursing Forum 2009;36(2):185–193.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Aanbevolen materiaal voor patiënten ter ondersteuning instructie/voorlichting

 1. Brochure lymfoedeem KWFGoogle Scholar
 2. Folder Handeczeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en VenereologieGoogle Scholar
 3. Folder Diabetische voetGoogle Scholar

Websites

 1. Stappenreeks voorlichting: www.doenenblijvendoen.nl

Informatie lymfoedeem

 1. KWF Kankerbestrijding: www.kwf.nl. Op de site van het KWF is tevens de video armoefeningen/lymfoedeem, gericht op zelfzorg te bekijken.
 2. Voor België: www.borstkanker.net.

Informatie lymfoedeem en lipoedeem

 1. Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet): www.lymfoedeem.nl.

Informatie veneus oedeem

 1. Patiëntenvereniging De Hart en Vaatgroep: www.hartenvaatgroep.nl.

Beroepsverenigingen

 1. Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL): www.nvfl.nl.
 2. Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH): www.huidtherapie.nl.
 3. Vereniging manuele lymfedrainage ad modum Vodder: www.mldv.org.

Afbeeldingen

 1. Afbeelding 11.1 tot en met 11.3: H.P.M. Verdonk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2011

Authors and Affiliations

 • M.J.M. de Rooij
 • H.P.M. Verdonk

There are no affiliations available

Personalised recommendations