Advertisement

7 Hoe blijft deze werknemer of groep van werknemers gezond? Preventief Medisch Onderzoek bij werknemers

  • C.T.J Hulshof
  • J.A.H.M. Verbeek
Chapter

Samenvatting

In de loop van de tijd zijn er diverse vormen van preventief medisch onderzoek ontstaan. Er wordt gericht medisch onderzoek gedaan naar de effecten van risicovolle werkomstandigheden om eventuele gezondheidsschade in een vroeg stadium te signaleren. Daarnaast wordt preventief medisch onderzoek gedaan gericht op het ontdekken en verbeteren van persoonlijke risicofactoren, bijvoorbeeld ter preventie van hart- en vaatziekten Als derde vorm wordt bij risicoberoepen, zoals brandweerlieden, periodiek de arbeidsgeschiktheid beoordeeld.

Literatuur

  1. Hulshof CTJ, Sluiter JK. Screening bij werknemers. Bijblijven. Tijdschrift Praktische Huisartsgeneeskunde 2009-7 (Bevolkingsonderzoeken):63-68.Google Scholar
  2. Kauppinen T, Toikkanen J. Health and hazard surveillance-needs and perspectives. Scand J Work Environ Health 1999; 25 Suppl. 4:61-67.PubMedGoogle Scholar
  3. Koh D, Aw TC. Surveillance in occupational health. Occup Environ Med 2003; 60(9):705-10.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
  4. Roessel K. van et al. Leidraad verplichte medische keuringen van werknemers tijdens hun dienstverband. Utrecht: NVAB, 2007.Google Scholar
  5. Weel ANH. Leidraad preventief medisch onderzoek van werkenden. Utrecht: NVAB, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • C.T.J Hulshof
  • J.A.H.M. Verbeek

There are no affiliations available

Personalised recommendations