Advertisement

6 Is deze sollicitant geschikt voor dit werk? Keuringen

  • C.T.J Hulshof
  • J.A.H.M. Verbeek

Samenvatting

Keuringen hebben belangrijke individuele en maatschappelijke consequenties. Door de invoering van de Wet op de medische keuringen in 1998 is het verrichten van aanstellingskeuringen door artsen sterk beperkt. Alleen bij functie-eisen die een bijzonder beroep doen op iemands medische geschiktheid zijn aanstellingskeuringen nog toegestaan. In dit hoofdstuk wordt hiervoor een algemene methodiek gegeven. Om verschillen en overeenkomsten te verduidelijken, worden naast aanstellingskeuringen ook andere keuringen behandeld. Voor het verrichten of juist niet verrichten van keuringen wordt een aantal overwegingen gegeven.

Literatuur

  1. Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen. Jaarverslagen. www.aanstellingskeuringen.nl.
  2. Cox R, Edwards FC, Palmer K (eds.). Fitness for work, the medical aspects. 3rd ed. Oxford: Oxford Medical Publications, 2009.Google Scholar
  3. Leidraad aanstellingskeuringen. Rapport ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2005. www.nvab-online.nl.
  4. Rayer CWG, Asscher-Vonk IP. Aanstellingskeuringen. Monografieën Sociaal Recht 36. Deventer: Kluwer, 2004.Google Scholar
  5. Sorgdrager B, Hulshof CTJ, Dijk FJH van. Evaluation of the effectiveness of pre-employment screening. Int Arch Occup Environ Health 2004;77:271-6.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • C.T.J Hulshof
  • J.A.H.M. Verbeek

There are no affiliations available

Personalised recommendations