Advertisement

3 Kan deze patiënt werken? Begeleiding van zieke werknemers

  • J.H.A.M. Verbeek
  • P.B.A. Smits

Samenvatting

Zieke werknemers worden begeleid door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de arbeidsgeschiktheid, signaleert problemen, intervenieert om werkhervatting mogelijk te maken, stelt een probleemanalyse op en adviseert over een begeleidingsplan. In dit hoofdstuk wordt een algemene aanpak voor begeleiding voorgesteld. De aanpak wordt uitgewerkt voor werknemers met rugklachten, overspannenheid, hartinfarct en kanker, en is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Literatuur

  1. Cox R, Edwards, FC, Palmer K (eds.). Fitness for work, the medical aspects. 3rd ed. Oxford: Oxford Medical Publications, 2009.Google Scholar
  2. NVAB. Richtlijnen voor het handelen van de bedrijfsarts, www.nvab-online.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • J.H.A.M. Verbeek
  • P.B.A. Smits

There are no affiliations available

Personalised recommendations