Advertisement

2 Ziek door het werk? Werknemers met werkgerelateerde aandoeningen

  • J.H.A.M. Verbeek
  • P.B.A. Smits

Samenvatting

Het is belangrijk om beroepsziekten te herkennen. Het vaststellen van de relatie met het werk is de aanleiding voor preventieve maatregelen in de werksituatie. De diagnose beroepsziekte is nodig voor therapie, begeleiding, preventie, erkenning en financiële compensatie. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste werkgerelateerde aandoeningen behandeld.

Literatuur

  1. Baxter PJ, Adams PH, Aw T, Cockcroft A, Harrington JM (eds.). Hunter’s diseases of occupations. (9th ed.). London: E Arnolds, 2000.Google Scholar
  2. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Registratierichtlijnen beroepsziekten, www.beroepsziekten.nl.
  3. van der Laan G, Pal TM, Bruynzeel DP (eds.). Beroepsziekten in de praktijk. Maarssen: Elsevier, 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • J.H.A.M. Verbeek
  • P.B.A. Smits

There are no affiliations available

Personalised recommendations