Advertisement

1 De relatie tussen werk en gezondheid

 • J.H.A.M. Verbeek
 • P.B.A. Smits

Samenvatting

De relatie tussen werk en gezondheid is medisch interessant en complex. Werk heeft voor de meeste mensen een positieve functie die het welzijn vergroot. Maar belastende factoren in het werk kunnen ook tot beroepsziekten leiden. En gezondheidsproblemen kunnen de mogelijkheden om te werken ernstig beperken. Voor beide relaties worden in dit hoofdstuk modellen beschreven en verklaringen gegeven. De relatie tussen werk en gezondheid is het aandachtsgebied van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.

Literatuur

 1. Crowther R, Marshall M, Bond G, Huxley P. Vocational rehabilitation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;2:CD003080.Google Scholar
 2. Netherlands WHO-FIC Collaborating Centre. ICF (Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002. http://www.rivm.nl/whofic/.Google Scholar
 3. Newman LS. Occupational illness. N Engl J Med. 1995;333(17):1128–34.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Verbeek J, Husman K, Dijk F van, Jauhiainen M, Pasternack I, Vainio H. Building an evidence base for occupational health interventions. Scand J Work Environ Health 2004;30(2):164-70.PubMedGoogle Scholar
 5. Verma DK, Purdham JT, Roels HA. Translating evidence about occupational conditions into strategies for prevention. Occup Environ Med 2002;59(3):205-13.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Westerholm P, Nisltun T, Ovretveit J (eds.). Practical ethics in occupational health. Abingdon UK: Radcliffe, 2004.Google Scholar

Websites

 1. Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, www.nvab-online.nl
 2. Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, www.nvvg.nl
 3. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, www.uwv.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • J.H.A.M. Verbeek
 • P.B.A. Smits

There are no affiliations available

Personalised recommendations