Advertisement

3 Keuze van een tijdschrift en instructies voor auteurs

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

Samenvatting

 • Bij de keuze van het tijdschrift voor de publicatie van een artikel gelden de volgende overwegingen: wetenschappelijk aanzien van het tijdschrift; doelgroep(en) waarvoor men schrijft; algemeen of specialistisch karakter van het tijdschrift; landelijke of internationale verspreiding van het tijdschrift; eerdere publicatie over het onderwerp of van de auteurs in het tijdschrift.

 • De impactfactor van een tijdschrift is een maat voor de frequentie waarmee een ‘gemiddeld’ artikel van het tijdschrift in de twee jaar nadien geciteerd is; deze geeft de status van het tijdschrift aan.

 • Elk tijdschrift heeft eigen instructies voor auteurs, waaraan men zich strikt moet houden.

Liteatuur

 1. 1.
  Het schrijven. In: Overbeke AJPM, Gijn J van, Hart W, Walvoort HC. Publiceren in biomedische tijdschriften. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999. p. 19.Google Scholar
 2. 2.
  Maldegem BT van, Walvoort HC, Overbeke AJPM. Effecten van artikelen gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1957-62.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations