Advertisement

12 Stijl

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

Samenvatting

 • Het begrip ‘stijl’ houdt aanzienlijk méér in dan een juiste spelling en interpunctie.

 • Het belangrijkste kenmerk van een goede schrijver is een eenvoudige en rake verteltrant, waardoor de lezer de informatie zonder moeite tot zich kan nemen.

 • Zinnen kunnen daarom het beste kort zijn, één gedachte bevatten, en waar mogelijk in de actieve vorm geschreven zijn.

 • Woorden moeten zowel tegenwoordige als toekomstige lezers aanspreken. Daarom vermijden goede auteurs logge deftigheid, afkortingen, jargon, onnodig Engels en gewilde humor.

Liteatuur

 1. 1.
  Renkema J. Schrijfwijzer. ’s-Gravenhage: Sdu, 2005.Google Scholar
 2. 2.
  ANP-bericht. Volkskrant, 20 oktober 2006.Google Scholar
 3. 3.
  Houston CS, Swischuk LE. Varus and valgus – no wonder they are confused. New Engl J Med. 1980;302:471-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • H.C. Walvoort
 • C.J.E. Kaandorp
 • F.W.A. Verheugt
 • H. Veeken
 • J. van Gijn

There are no affiliations available

Personalised recommendations