Advertisement

Conclusies en discussie

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

Abstract

Het integreren van de conclusies van de literatuurstudie en de drie deelonderzoeken levert een antwoord op de vraag in hoeverre het medisch maatschappelijk werk in haar hulpverlening aansluit op de behoeften van naasten van traumapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en welke baat (resultaat) deze naasten bij de hulpverlening ervaren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

There are no affiliations available

Personalised recommendations