Advertisement

Ervaren baat

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

Abstract

Uit het eerste deelonderzoek van deze studie blijkt dat naasten van traumapatiënten behoefte hebben aan psychosociale hulpverlening in de vorm van ondersteuning, hulp bij praktische problemen die ten gevolge van het ongeval ontstaan en hulp bij het (leren) omgaan met de consequenties van het ongeval (Verharen, 2009).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

There are no affiliations available

Personalised recommendations