Advertisement

Psychosociale hulp voor naasten van traumapatiënten

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

Abstract

Naasten van traumapatiënten blijken behoefte te hebben aan psychosociale hulpverlening (zie hoofdstuk 3). Dergelijke hulp wordt geboden door medisch maatschappelijk werkers (Jagt, 2006; De Groot e.a., 2007). Beschrijvingen van de werkzaamheden van medisch maatschappelijk werkers zijn niet gebaseerd op empirisch onderzoek (De Groot e.a., 2007; Scholte e.a., 2007, Van Riet & Mineur, 1997). In termen van Argyris en Schön (1974) gaat het eerder om espoused theory, een voorkeurstheorie. Het zijn beschrijvingen van wat de maatschappelijk werker zou moeten doen of naar eigen zeggen doet. Bovendien gaat het om algemene beschrijvingen die niet zijn gespecificeerd naar de traumazorg.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

There are no affiliations available

Personalised recommendations