Advertisement

Behoeften van naasten van traumapatiënten

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

Abstract

Om te kunnen bepalen of de hulpverlening van maatschappelijk werk aan naasten van traumapatiënten aansluit bij hun behoeften is inzicht in deze behoeften nodig. Er is niet eerder onderzoek gedaan naar de behoeften van deze specifieke groep, maar er is wel veel bekend over de behoeften van naasten van patiënten die zijn opgenomen op de intensive care (Verhaeghe e.a., 2005a; Bijttebier e.a., 2000; Kaljouw, 1998; Davis-Martin, 1994; Leske, 1986; Daley, 1984). Daarbij werd meestal gebruik gemaakt van vragenlijsten die gebaseerd zijn op Molter’s (1979) Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI). Deze is vanuit een verplegingswetenschappelijk perspectief ontwikkeld. De vragen richten zich op de omstandigheden in het ziekenhuis (informatie, ondersteuning en toegankelijkheid). De categorie ondersteuning beperkt zich tot emotionele ondersteuning (psychisch). Er zijn geen items opgenomen die behoeften meten voortvloeiend uit sociale en maatschappelijke gevolgen van de opname.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

There are no affiliations available

Personalised recommendations