Advertisement

Een verkenning vanuit de literatuur

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

Abstract

Daarnaast is met de sneeuwbalmethode aanvullende literatuur gezocht.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Elisabeth Antonia Johanna Verharen

There are no affiliations available

Personalised recommendations