Advertisement

7 Meervoudige zwangerschap

  • Marianne Prins
  • Jos van Roosmalen
  • Sicco Scherjon
  • Yvonne Smit
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Van meet af aan is een meervoudige zwangerschap een hoogrisicozwangerschap. De perinatale sterfte (paragraaf 1.6.3) is driemaal zo hoog als bij een eenlingzwangerschap.

Literatuur

  1. Middeldorp JM. Fetoscopic interventions in complicated monochorionic twin pregnancies. [Thesis]. Leiden: Leiden University Medical Centre; 2007.Google Scholar
  2. www.perinatreg.nl (jaarboek perinatale zorg 2006).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Marianne Prins
  • Jos van Roosmalen
  • Sicco Scherjon
  • Yvonne Smit

There are no affiliations available

Personalised recommendations