Advertisement

2 Preconceptionele zorg

 • Marianne Prins
 • Jos van Roosmalen
 • Sicco Scherjon
 • Yvonne Smit
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De belangrijkste determinanten van perinatale mortaliteit en morbiditeit zijn aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte en foetale groeivertraging. Opvallend is dat de daling van bijvoorbeeld de perinatale mortaliteit de laatste jaren stagneert.

Literatuur

 1. Addis A et al. Fetal effect of cocain: an updated meta-analysis. Reprod Toxicol 2001;15:341-69.Google Scholar
 2. Bloom SL et al. Recurrence of preterm birth in singleton and twin pregnancies. Obstet Gyn 2001;98:379-85.Google Scholar
 3. Boer K, Steegers-Theunissen PM, Steegers EAP. Pre-conception care. In: Macklon NS, Greer IA, Steegers EAP (eds). Textbook of Periconceptional Medicine (pp. 23-40). London: Informa Healthcare; 2009. ISBN-13:978-0-415-45892-4.Google Scholar
 4. Brown ZA et al. The acquisition of herpes simplex virus during pregnancy. N Engl J Med 1997;337:509-15.Google Scholar
 5. Commentaren Medicatiebewaking 2008/2009. Pharmacom/Medicom. Houten Health Base; 2008.Google Scholar
 6. Gezondheidsraad. Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Den Haag: Gezondheidsraad; 2005. Publicatienr. 2004/22.Google Scholar
 7. Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een goed begin. Den Haag: Gezondheidsraad; 2007. Publicatienr. 2007/19.Google Scholar
 8. Gupta R et al. Genital herpes. Lancet 2007:370:2127-37.Google Scholar
 9. Jonge A de. Standpunt preconceptiezorg. Bilthoven: KNOV; 2005.Google Scholar
 10. Schrim E et al. Drug use by pregnant women and comparable non-pregnant women in the Netherlands with reference to the Australian classification system. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;114:182-8.Google Scholar
 11. Sebire NJ. Maternal obesity and pregnancy outcome: a study of 287,213 pregnancies in London. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:1175-82.Google Scholar
 12. Testa M et al. The effects of prenatal alcohol exposure on infant on infant mental development: a meta-analytic review. Alcohol 2003;38:295-304.Google Scholar
 13. Weerd S de, Steegers EAP. The past en present practices and continuing controversies fo preconception care. Community Genetics 2002;5:50-60.Google Scholar
 14. Wildschut HIJ et al. Preconceptiezorg: een onlosmakelijk onderdeel van de zorg voor moeder en kind. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:1326-30.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Marianne Prins
 • Jos van Roosmalen
 • Sicco Scherjon
 • Yvonne Smit

There are no affiliations available

Personalised recommendations