Advertisement

11 Pathologie in de kraamperiode

  • Marianne Prins
  • Jos van Roosmalen
  • Sicco Scherjon
  • Yvonne Smit
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

In de kraamperiode zijn de omstandigheden gunstig voor het ontstaan van infecties van de geslachtsorganen. Door de lochia en het ontbreken van de natuurlijke flora, onder andere van Lactobacillus acidophilus is de zuurgraad in de vagina verminderd.

Literatuur

  1. Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.Google Scholar
  2. CBO. Richtlijn hyperbilirubinemie. Utrecht: CBO; 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Marianne Prins
  • Jos van Roosmalen
  • Sicco Scherjon
  • Yvonne Smit

There are no affiliations available

Personalised recommendations