Advertisement

7 Het TOPOI-model: Ordening

 • Edwin Hoffman
Chapter

Samenvatting

Het gebied Ordening van het TOPOI-model betreft de zienswijze of kijk van de gespreksdeelnemers op de kwesties die spelen in het gesprek. Het gaat hier om de visie op zaken, de logica en de opvattingen van de deelnemers. Deze kunnen – wanneer de deelnemers in culturele achtergrond van elkaar verschillen – zorgen voor misverstanden en conflicten in de gespreksvoering. Zo noemen professionals als knelpunt in de gespreksvoering met migranten dat deze soms een ‘vreemde’ kijk op zaken hebben. Volgens deze professionals stellen migranten ongewone vragen en hebben ze afwijkende verwachtingen en opvattingen. Omgekeerd vinden migranten dat van hun autochtone gesprekspartners.

Literatuurverwijzingen

 1. 1.
  Watzlawick e.a., 1974, p. 82.Google Scholar
 2. 2.
  Met dank aan Paul Taylor.Google Scholar
 3. 3.
  Whorf in Watzlawick e.a., 1974, p. 47.Google Scholar
 4. 4.
  Steens, 1993, p. 67.Google Scholar
 5. 5.
  Watzlawick e.a., 1974, p. 52.Google Scholar
 6. 6.
  Watzlawick e.a., 1974, p. 48.Google Scholar
 7. 7.
  Peeters, 1990, p. 7.Google Scholar
 8. 8.
  Cornelis, 1995.Google Scholar
 9. 9.
  De Preter, 1995, p. 79.Google Scholar
 10. 10.
  House, Hanges, Javidan, Dorfman en Gupta, 2004; Chokar, Brodbeck en House, 2007.Google Scholar
 11. 11.
  Hofstede, 1991.Google Scholar
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
  Steens, 1993.Google Scholar
 15. 15.
  Boszormenyi-Nagy en Spark, 1973.Google Scholar
 16. 16.
  Steens, 1993, p. 132.Google Scholar
 17. 17.
  Baert, 1984, p. 7-10.Google Scholar
 18. 18.
  Steens, 1993, p. 137.Google Scholar
 19. 19.
  De Preter, 1994, p.78Google Scholar
 20. 20.
  Hoffman en Ögûnç-Serap, 1996.Google Scholar
 21. 21.
  Hoogsteder, 1994, p. 31.Google Scholar
 22. 22.
  Baert, 1987, p. 107-120.Google Scholar
 23. 23.
  Vuijsje, 1991.Google Scholar
 24. 24.
  Essed en De Graaff, 2002, p. 55-6.Google Scholar
 25. 25.
  Essed en De Graaff, 2002, p. 78.Google Scholar
 26. 26.
  Zeegers, 1988, p. 112.Google Scholar
 27. 27.
  Peeters, 1989, p. 37.Google Scholar
 28. 28.
  Peeters, 1989, p. 31-43.Google Scholar
 29. 29.
  Peeters, 1989, p. 34.Google Scholar
 30. 30.
  Peeters, 1989, p. 35.Google Scholar
 31. 31.
  Peeters, 1989, p. 37.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Edwin Hoffman

There are no affiliations available

Personalised recommendations