Advertisement

6 Het TOPOI-model: Taal

 • Edwin Hoffman

Samenvatting

Taal verwijst naar de verbale en non-verbale taal waarmee mensen zich uitdrukken. Taal is het voertuig van de communicatie, waarmee personen en groepen uitdrukking geven aan hun identiteit: aan hun betekenisgeving van de hen omringende werkelijkheid. Vandaar dat de taal van een persoon of een groep de kennis en waarden van die persoon of die groep weerspiegelen.

Literatuurverwijzingen

 1. 1.
  Willemsen, 1985, p. 81.Google Scholar
 2. 2.
  Bateson en Jackson in Watzlawick, 1974, p. 54.Google Scholar
 3. 3.
  Watzlawick e.a., 1974, p. 87.Google Scholar
 4. 4.
  Watzlawick, 1974, p. 42.Google Scholar
 5. 5.
  Knops, 1987.Google Scholar
 6. 6.
  Knops, 1987.Google Scholar
 7. 7.
  KRO, 1978.Google Scholar
 8. 8.
  Roemer, 1999, p. 269.Google Scholar
 9. 9.
  Brown, 1990, p. 253.Google Scholar
 10. 10.
  Gumperz, 1979.Google Scholar
 11. 11.
  Steens, 1993, p. 49.Google Scholar
 12. 12.
  Korzybski in Burkart, 1983, p. 67.Google Scholar
 13. 13.
  Pelz in Burkart, 1983, p. 7.Google Scholar
 14. 14.
  NRC Handelsblad 14/04/2001Google Scholar
 15. 15.
  De Bie, 1990.Google Scholar
 16. 16.
  Appel e.a., 1992.Google Scholar
 17. 17.
  De Bie, 1990, p. 46.Google Scholar
 18. 18.
  Vermeulen, 1984, p. 42.Google Scholar
 19. 19.
  Budike, 1984.Google Scholar
 20. 20.
  Severing, 1993.Google Scholar
 21. 21.
  Kortmann, 1986, p. 22.Google Scholar
 22. 22.
  Twint, 1992.Google Scholar
 23. 23.
  Appel e.a., 1992, p. 47.Google Scholar
 24. 24.
  NHG en NVGB, 1987, p. 28.Google Scholar
 25. 25.
  Gudykunst en Ting-Toomey, 1988.Google Scholar
 26. 26.
  Gumperz, Aulakh en Kaltman, 1982.Google Scholar
 27. 27.
  Budike, 1984.Google Scholar
 28. 28.
  Yum, 1987.Google Scholar
 29. 29.
  Park, 1979; Morris, 1981; Okabe, 1983; Ramsey, 1984.Google Scholar
 30. 30.
  Gumperz, 1979.Google Scholar
 31. 31.
  Hofstede 1991, p. 81/82.Google Scholar
 32. 32.
  Tannen, 1992a en b; Vuijsje, 1991.Google Scholar
 33. 33.
  Stoker en Van Gils, 1994.Google Scholar
 34. 34.
  Yoshida in Miller, 1991, p. 115.Google Scholar
 35. 35.
  Burger, 1994.Google Scholar
 36. 36.
  Banning, 1986.Google Scholar
 37. 37.
  Olthof in Hoffman en Arts, 1994, p. 114.Google Scholar
 38. 38.
  Koole en Ten Thije, 1994 en 1995.Google Scholar
 39. 39.
  Koole en Ten Thije, 1995, p. 47.Google Scholar
 40. 40.
  Appel e.a., 1992, p. 31.Google Scholar
 41. 41.
  Roemer, 1999, p. 269.Google Scholar
 42. 42.
  Appel e.a., 1992, p. 23.Google Scholar
 43. 43.
  Vink, 2000, p. 35.Google Scholar
 44. 44.
  Loveday in Knapp, 1995, p. 13.Google Scholar
 45. 45.
  Hinnenkamp, 1989, p. 12.Google Scholar
 46. 46.
  Maynard in Miller, 1991.Google Scholar
 47. 47.
  Azghari 2005, p. 92Google Scholar
 48. 48.
  NHG en BVGB, 1987.Google Scholar
 49. 49.
  Hall, 1959, 1966, 1976, 1984; Knapp, 1978; Argyle, 1979; Gudykunst en Ting-Toomey, 1988; Hecht Andersen en Ribeau, 1989; Vrugt en Schabracq, 1991.Google Scholar
 50. 50.
  Vrugt en Schabracq, 1991, p. 49.Google Scholar
 51. 51.
  Morris, 1979.Google Scholar
 52. 52.
  Gumperz, 1982a en b, 1989a en b en 1991.Google Scholar
 53. 53.
  Gumperz, 1982a en b, 1989a en b en 1991.Google Scholar
 54. 54.
  Giroud, 1972.Google Scholar
 55. 55.
  Welten, 1988.Google Scholar
 56. 56.
  Agten, 2001, p. 178.Google Scholar
 57. 57.
  Vrij, Winkel en Koppelaar, 1991.Google Scholar
 58. 58.
  NRC Handelsblad 03/04/2000.Google Scholar
 59. 59.
  Gumperz, 1979Google Scholar
 60. 60.
  Gumperz, 1979Google Scholar
 61. 61.
  Jessurun, 1989, p. 53.Google Scholar
 62. 62.
  Suyin, 1955.Google Scholar
 63. 63.
  Vink, 2001, p. 50-1.Google Scholar
 64. 64.
  Meurs en Gailly, 1999.Google Scholar
 65. 65.
  Meurs en Gailly, 1999.Google Scholar
 66. 66.
  Mattheeuws, 1985.Google Scholar
 67. 67.
  Bureau Voorlichting Gezondheidszorg Buitenlanders, 1988.Google Scholar
 68. 68.
  Nederlands Centrum Buitenlanders, 1988.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Edwin Hoffman

There are no affiliations available

Personalised recommendations