Advertisement

4 Botsende waarden

 • Edwin Hoffman

Samenvatting

Het is lastig om te gaan met verschillen in de communicatie die raken aan bepaalde waarden. Deze botsende waarden leveren morele dilemma’s op: moet je bepaalde culturele praktijken toelaten of verbieden, bijvoorbeeld de kwestie van vrouwenbesnijdenis?

In verband hiermee is een andere vraag of communicatie wel mogelijk is tussen mensen met zo verschillende culturele achtergronden. Om te beginnen met de laatste vraag: er zijn drie pijlers om een brug te slaan tussen mensen met verschillende culturele achtergronden: mensen moeten ondanks alle verschillen gelijksoortige problemen van menselijk leven en samenleven oplossen; mensen waar ook vandaan handelen zo rationeel en zinvol mogelijk; mensen kunnen ingeleid worden in nieuwe, andere denk- en handelingskaders. Deze drie pijlers maken het mogelijk met elkaar het gesprek aan te gaan ook al lopen ieders culturele achtergronden heel erg uiteen.

Wat betreft de eerste vraag zijn er drie ideeënstelsels die trachten een antwoord te geven op het omgaan met morele dilemma’s: het monisme, het relativisme en het pluralisme. Het moreel monisme als een variant van het universalisme gaat ervan uit dat er één algemeen waarden- en normenstelsel is dat voor iedereen geldt. Het moreel relativisme stelt dat er geen universele cultuuronafhankelijke morele waarheid is; dus tolerantie en respect dienen de toonaangevende waarden te zijn.

Zowel het monisme als het relativisme staat onder grote kritiek. In het geval van een monistische opstelling dreigen etnocentrisme en culturele dominantie ten aanzien van andersdenkenden met als gevolg dat deze zich miskend voelen in de waarde van hun culturele bagage. Een relativistische houding kan leiden tot het relativeren en daarmee legitimeren van praktijken die schade doen aan het mens zijn, zoals de besnijdenis van meisjes.

Een uitweg is het door Henk Procee ontwikkelde pluralisme: een niet-onderhandelbaar kader van niet-uitsluiting en bevordering van interactie. Het niet-onderhandelbare kader omvat de morele maatstaf van de menselijke waardigheid: datgene wat een goed mensenleven doet floreren. De juridische voorwaarde waaronder de menselijke waardigheid vorm kan krijgen is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het niet-onderhandelbare kader van menselijke waardigheid en interactie is tevens een maatstaf om de gelijkwaardigheid van culturen ter discussie te stellen.

De maatstaf van de interactie kan gerealiseerd worden door de oproep tot wederzijdse verantwoording en door communicatief handelen: de bereidheid en de uitnodiging altijd het gesprek aan te gaan met de ander en zich te ver-antwoorden. De dialogische gespreksvoering met haar tien kernvaardigheden is daarbij een concreet handvat hoe dit gesprek gevoerd kan worden.

Literatuurverwijzingen

 1. 1.
 2. 2.
  Galenkamp, 1998.Google Scholar
 3. 3.
  Procee, 1991.Google Scholar
 4. 4.
  Procee, 1991, p. 143.Google Scholar
 5. 5.
  Tennekes, 1986.Google Scholar
 6. 6.
  Plessner in Procee, 1991; Pinxten, 1994.Google Scholar
 7. 7.
 8. 8.
  Pinxten, 1994, p. 59.Google Scholar
 9. 9.
  Cliteur, 2001.Google Scholar
 10. 10.
  de Volkskrant 11/05/1998.Google Scholar
 11. 11.
  Galenkamp, 2000.Google Scholar
 12. 12.
  O’Hanlon, 1996, p. 403-8.Google Scholar
 13. 13.
  De Haan, 2000.Google Scholar
 14. 14.
  de Volkskrant 23/03/2007Google Scholar
 15. 15.
  De Haan, 2000.Google Scholar
 16. 16.
  De Jong 2008: 244.Google Scholar
 17. 17.
  Procee, 1991.Google Scholar
 18. 18.
  De Swaan, 1993.Google Scholar
 19. 19.
  De Wit, 1999.Google Scholar
 20. 20.
  Gilligan, 1982.Google Scholar
 21. 21.
  Kohlberg, 1971.Google Scholar
 22. 22.
  NRC Handelsblad 28/03/2008Google Scholar
 23. 23.
  Baehr, 1998, p. 30.Google Scholar
 24. 24.
  Baehr, 1998, p, 30-39.Google Scholar
 25. 25.
  Baehr, 1998, p. 38.Google Scholar
 26. 26.
  Ramdas, 2001.Google Scholar
 27. 27.
  Nussbaum, 2000; De Haan, 2000.Google Scholar
 28. 28.
  De Haan, 2000.Google Scholar
 29. 29.
  NRC Handelsblad 19/05/2009Google Scholar
 30. 30.
  Van der Dunk, 2001.Google Scholar
 31. 31.
  Van der Dunk, 2001.Google Scholar
 32. 32.
  Cliteur, 2001; De Jong, 2001.Google Scholar
 33. 33.
  NRC Handelsblad 27/05/2000.Google Scholar
 34. 34.
  NRC Handelsblad 15/09/2001.Google Scholar
 35. 35.
  WRR, 2001.Google Scholar
 36. 36.
  De Beus, 1998.Google Scholar
 37. 37.
  Procee, 1991.Google Scholar
 38. 38.
  WRR, 2001, p. 27.Google Scholar
 39. 39.
  Habermas, 1995.Google Scholar
 40. 40.
  Wildemeersch, 1995Google Scholar
 41. 41.
  Van der Laan, 1999, p. 50 e.v.; Koningsveld en Mertens, 1986, p. 81-5; Burkart, 1983, p. 210-3; Tennekes, 1992, p. 242-3; Struijs en Brinkman, 1999, p. 54.Google Scholar
 42. 42.
  Van der Laan, 1999, p. 253.Google Scholar
 43. 43.
  Struijs en Brinkman, 1996, p. 56.Google Scholar
 44. 44.
  Dries en Hoffman, 2008.Google Scholar
 45. 45.
  Kessels 2006, p. 213-5Google Scholar
 46. 46.
  Kessels 2002, p. 25 e.v.Google Scholar
 47. 47.
  Hartkemeyer J & M 2005, p. 38-55; Hartkemeyer en Freeman Dhority 1998, p. 78 e.v.Google Scholar
 48. 48.
  Kohlberg, 1971, p. 165.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Edwin Hoffman

There are no affiliations available

Personalised recommendations