Advertisement

9 Het TOPOI-model: Organisatie

 • Edwin Hoffman

Samenvatting

Het TOPOI-gebied Organisatie staat voor de organisatorische context en voor de structurele machtsverhoudingen waarbinnen het gesprek plaatsvindt. Veel misverstanden en conflicten in de communicatie hangen samen met organisatorische factoren en hebben weinig tot niets te maken met culturele verschillen. Vaak worden ze wel in eerste instantie als zodanig benoemd. Een voorbeeld is het zogenaamde ‘shoppen’ dat sommige dienst- en hulpverleners kenmerkend vinden voor migranten. Shoppen is het gedrag van cliënten om van de ene functionaris naar de andere te stappen om zaken gedaan te krijgen. Volgens deze functionarissen komt dit shopgedrag voort uit de etnisch-culturele achtergrond van de cliënten. In ‘hun cultuur’ zouden onderhandelen en vriendjespolitiek heel gewoon zijn. In Indonesië bijvoorbeeld is het ‘tawarren’– het onderhandelen over zaken – de gewoonste zaak van de wereld en kunnen verkopers soms erg teleurgesteld zijn als je het meteen eens bent over de prijs die gevraagd wordt. Je onthoudt de verkoper immers dan een sociaal genoegen. Het komt dus inderdaad voor dat cliënten zich zo gedragen, omdat ze dit onderhandelen en vriendjespolitiek bedrijven in hun herkomstland zo gewend waren vanwege de organisatie van de instellingen aldaar. Behalve dat autochtonen hetzelfde gedrag vertonen (maar dan heet het afdingen, afpingelen, netwerken en gebruikmaken van kruiwagens) is vaak eerder de eigen organisatie van de functionarissen debet aan het gedrag van hun cliënten. In het volgende praktijkvoorbeeld noemde de maatschappelijk werker die de casus inbracht, de Somalische ‘shop’cultuur van de jongen als de belangrijkste verklaring voor het incident dat zich voordeed. Bij nadere beschouwing blijkt vooral de eigen interne organisatie het probleem te zijn.

Literatuurverwijzingen

 1. 1.
  Hall, 1976, p. 14.Google Scholar
 2. 2.
  Hall, 1976, p. 14.Google Scholar
 3. 3.
  Oomkes, 1986, p, 101.Google Scholar
 4. 4.
  Oomkes, 1986, p. 101.Google Scholar
 5. 5.
  Van Weerlee, 1990.Google Scholar
 6. 6.
  Roosevelt Thomas, 1991; Geert Hofstede, 1991; WVC, 1991; Cox, 1993; Kooten Mau-Asam en Van de Pieterman, 1993; Twuyver, 1995; Van Vught, 1995; Shadid, 1998.Google Scholar
 7. 7.
  WVC, 1991, p. 9.Google Scholar
 8. 8.
  Shadid, 1998.Google Scholar
 9. 9.
  Essed en Helwig, 1992, p. 51.Google Scholar
 10. 10.
  Choenni, 1992.Google Scholar
 11. 11.
  Choenni, 1992.Google Scholar
 12. 12.
  Shadid, 1998, p. 274.Google Scholar
 13. 13.
  Kanter, 1977.Google Scholar
 14. 14.
  Bovenkerk, 1979.Google Scholar
 15. 15.
  Janssen, 1992.Google Scholar
 16. 16.
  Shadid, 1998, p. 280.Google Scholar
 17. 17.
  Brabants Dagblad 20/01/2009.Google Scholar
 18. 18.
  Brabantsdagblad 20/01/2009.Google Scholar
 19. 19.
 20. 20.
  Essed en Helwig, 1992, p. 85.Google Scholar
 21. 21.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Edwin Hoffman

There are no affiliations available

Personalised recommendations