Advertisement

Samenvatting

Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen ofwel sociale groepen. Deze sociale eenheden worden in de systeemtheorie sociale systemen genoemd. Voorbeelden van sociale systemen zijn partnerrelaties, gezinnen, families, vriendengroepen, buurten, steden, geloofsgemeenschappen, klassen, scholen, afdelingen, bedrijven en landen.

Literatuurverwijzingen

 1. 1.
  Tannen, 1992a en b.Google Scholar
 2. 2.
  RMO-advies 37, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Siebers, Verweel en de Ruijter, 2002 p. 136.Google Scholar
 4. 4.
  Baart, 2000a.Google Scholar
 5. 5.
  Baart, 2000a.Google Scholar
 6. 6.
  Van Mens-Verhulst & Radtke, in press.Google Scholar
 7. 7.
  Volkskrant 06/03/2009.Google Scholar
 8. 8.
  NRC Handelsblad, 16/06/2009.Google Scholar
 9. 9.
  Baart, 2000a.Google Scholar
 10. 10.
  Baart, 2001.Google Scholar
 11. 11.
  Wekker, 2001, p. 32.Google Scholar
 12. 12.
  Baart, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Edwin Hoffman

There are no affiliations available

Personalised recommendations