Advertisement

Het begrip context

  • Charles I. Glicksberg

Abstract

De contextuele hulpverlening dankt haar naam aan het begrip context dat in die naam verweven is. Dit begrip is namelijk kenmerkend voor de contextuele benadering en maakt meteen duidelijk waarin deze zich onderscheidt van andere benaderingen binnen de hulpverlening. Een goed verstaan van het begrip context is dan ook van groot belang. In dit hoofdstuk zal het begrip context worden uitgelegd.

Copyright information

© Bohn Stafl eu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Charles I. Glicksberg
    • 1
  1. 1.Brooklyn CollegeCity UniversityNew YorkUSA

Personalised recommendations