Advertisement

Jeugd en recht pp 259-288 | Cite as

Verblijf buiten het eigen gezin

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

Abstract

In de hoofdstukken 5 en 6 is uiteengezet wat vooraf kan gaan aan een gedwongen verblijf van een jongere buiten het eigen gezin en hoe de beslissing tot uithuisplaatsing totstandkomt. Ook kan verblijf buiten het eigen gezin voor een jongere totstandkomen, zonder dat er sprake is van een maatregel van het Burgerlijk Wetboek, dus op vrijwillige basis.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

Hoofdstuk 9

 1. Arbeid en pleegzorg in de 21ste eeuw (1999). 's-Gravenhage: Nederlandse Gezinsraad.Google Scholar
 2. Baartman, H.E.M. & Zandberg, Tj. (1997). Pleegzorg. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 3. Doek, J.E. & Vlaardingerbroek, P. (2006). Jeugdrecht en Jeugdzorg (studenteneditie). 's-Gravenhage: Elsevier.Google Scholar
 4. Dijkman, T. & Terpstra, J. (1993). Besluitvorming in de jeugdhulpverlening bij plaatsing in residentiële voorzieningen. Nijmegen: Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 5. Dubbeldam, J.W.E. & Knorth, E.J. (1993). Aangemeld maar niet opgenomen. Opnamebeleid en advisering (deel 1). Plaatsingproces en plaatsingsverloop (deel 2). Leiden: Vakgroep orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Leiden.Google Scholar
 6. Dute, J.C.J. & Hermans, H.E.G.M. (2003). Regulering van de gezondheidszorg. Maarssen: Reed Business Information.Google Scholar
 7. Jansen, M.G. & Oud, J.H.L. (1993). Residentiële hulpverlening geëvalueerd. Nijmegen: Instituut voor orthopedagogiek, Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 8. Kramer, M. (2005). Paraplu voor pleegouders. In de juridische praktijk. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 9. Laan, P.H. van der (1992). Moeilijk plaatsbare jongeren.WODC, nr. 118. Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 10. Ooyen-Houben, M. van (1991). De ontwikkeling van jonge kinderen na een uithuisplaatsing. 's-Gravenhage: WODC.Google Scholar
 11. Pleegzorg, vervangend ouderschap? (1993). 's-Gravenhage: Nederlandse Gezinsraad.Google Scholar
 12. Punselie, E.C.C. (2006). Voor een pleegkind met recht een toekomst. Een studie naar de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 13. Quik-Schuijt, A.C. (1999). Het Arnhemse Hof en de rechtspositie van pleegouders. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, april, 75–77.Google Scholar
 14. Spaans, E.C., Berben, E.G.M.J. & Reeuwijk, P.C.M. (1989). Vrijwillige pleegzorg. Ervaringen van pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen. 's-Gravenhage: ministerie van Justitie, reeks Jeugdbescherming en Jeugddelinquentie.Google Scholar
 15. Weterings, T. (red.) (1998). Pleegzorg in balans. Bestaanszekerheid voor kinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations