Advertisement

Jeugd en recht pp 228-258 | Cite as

Aanbod van jeugdzorg volgens de Wet op de jeugdzorg

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra
Chapter

Abstract

Het gebied van de jeugdhulpverlening zag er gedurende lange tijd uit als een lappendeken. Voor de hulpzoekende ouder of de hulpzoekende jongere was het vaak moeilijk om de weg naar de juiste instelling te vinden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

Hoofdstuk 8

 1. Albers,W.A.J. (1990). Politie en jeugdigen. Naar een probleemgerichte politiezorg voor minderjarigen. Arnhem/Deventer: Gouda Quint/Kluwer.Google Scholar
 2. Bac, J.R. (1998). Kinderrechter in strafzaken. Evolutie en evaluatie. Deventer: Gouda Quint.Google Scholar
 3. Bac, J.R. & Linden, A.P. van der (red.) (1998). De kinderrechter 75 jaar. Reden tot vreugde!? Zwolle: Tjeenk Willink.Google Scholar
 4. Berge, I.J. ten (1998). Besluitvorming in de kinderbescherming. Ontwikkeling en evaluatie van een checklist voor de beoordeling van meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Delft: Eburon.Google Scholar
 5. Breekwell, G.M. (2000). Omgaan met agressief gedrag. Baarn: Intro.Google Scholar
 6. Commissie Jeugdcriminaliteit (Commissie-Van Montfrans) (1994). Met de neus op de feiten. Aanpak jeugdcriminaliteit. 's-Gravenhage: Directie jeugdbescherming en reclassering, ministerie van Justitie.Google Scholar
 7. Diemel, S. (1999). Het volgende station. Zwerfjongeren in Nederland. Amsterdam: Thela Thesis.Google Scholar
 8. Haans, G. (1992). Kinderen voor onze rekening, een casuïstische verkenning van het (gezinsvoogdij)werk. Utrecht: SWP.Google Scholar
 9. Hout, A. van & Spinder, S. ( 2001). De (gezins)voogd als jongleur, een methodisch handboek voor het (gezins)voogdijwerk. Alphen aan den Rijn: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 10. Justitiële jeugdbescherming: met recht in beweging. Een heroriëntatie. Nota Kosto. 's-Gravenhage: ministerie van Justitie 1990. Tevens Kamerstuk 21 980.Google Scholar
 11. Montfoort, A. van (1994). Het topje van de ijsberg, kinderbescherming en de bestrijding van kindermishandeling in sociaal-juridisch perspectief. Utrecht: SWP.Google Scholar
 12. Rapport van de Commissie Taak en Functie Raden voor de Kinderbescherming, Commissie- Gijsbers. 's-Gravenhage: mei 1990.Google Scholar
 13. Rechtzetten. Rapport van de subcommissie Kinderbescherming, Commissie-Vliegenthart. 's-Gravenhage 1990. Tevens Kamerstuk 21 818.Google Scholar
 14. Savornin Lohman, J. de e.a. (2000). Met recht onder toezicht gesteld. Evaluatie herziene OTS-wetgeving. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 15. Scholte, E. (1988). Jeugd, politie en hulpverlening. Preventieve hulp aan jongeren met psychosociale problemen. Amersfoort: Acco.Google Scholar
 16. Stegerhoek, N.A. (1995). De publieke kant van het jeugdrecht. Publieke aspecten van het civiele jeugdrecht nader beschouwd. Zwolle: Tjeenk Willink.Google Scholar
 17. Stuurgroep Heroriëntatie Jeugdbescherming en reclassering (1992). Contourennota vernieuwing jeugdbescherming ‘Onderweg naar een nieuwe jeugdbescherming’. 's-Gravenhage: ministerie van Justitie.Google Scholar
 18. Vedivo (2000). Grenzen aan de ondertoezichtstelling. Utrecht: Vedivo.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations