Advertisement

Jeugd en recht pp 189-227 | Cite as

Jeugdzorg

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

Abstract

Voor kinderen en jongeren met problemen dragen in de eerste plaats hun ouders de verantwoordelijkheid. In veel gevallen zoeken ouders en/of hun kinderen zelf naar een oplossing. Indien dat niet lukt, kunnen zij – afhankelijk van de problematiek – deskundigen inschakelen, zoals artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen of psychiaters. Nederland beschikt over jeugdzorgwerkers en jeugdzorginstellingen. Die zijn er om een bijdrage te leveren aan het voorkomen, verminderen of opheffen van lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische problemen of stoornissen die de ontwikkeling van kinderen en jongeren ongunstig (kunnen) beÏnvloeden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Hoofdstuk 7

 1. Berg, M.F.M. van den & Vlaardingerbroek, P. (2005). Jeugdzorg. De Wet op de jeugdzorg toegelicht. 's-Gravenhage: SDU Uitgevers.Google Scholar
 2. Geene, H. (1994). Jeugdbescherming en jeugdhulpverlening, met het oog op de 21e eeuw. Utrecht: SWP.Google Scholar
 3. Groen, A.L.M. & Verplanke, L. (1995). Tegengas: cliëntenorganisaties in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming aan het woord. Utrecht.Google Scholar
 4. Hermanns, J. e.a. (red.). Handboek Jeugdzorg (losbladig). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 5. Inspectiejaarplan 2005 (maart 2005). 's-Gravenhage: ministerie van Justitie, Inspectie voor de Sanctietoepassing.Google Scholar
 6. Jaarverslag 2007 van de Inspectie Jeugdzorg. (2008). Utrecht.Google Scholar
 7. Landelijk beleidskader jeugdzorg 2009 tot en met 2012 (september 2008). 's-Gravenhage: ministeries voor Jeugd en Gezin en van Justitie.Google Scholar
 8. Mesman-Schultz, K., Gageldonk, A. van & Messing, C.T.H.M. (1993). Een toekomst voor jeugdhulpverlening. Verwachtingen over de hulpvraag van jeugdigen en aanbevelingen voor toekomstig beleid. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, DSWO Press.Google Scholar
 9. Scheij, E.A.M. (2006). Wet op de jeugdzorg. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 10. Unen, A.A.W. van (1996). De Wet op de jeugdhulpverlening: overheid of particulier initiatief? Culemborg: Lemma.Google Scholar
 11. Unen, A.A.W. van (2005). Wet op de jeugdzorg. Tekst en uitleg. 's-Gravenhage: Elsevier overheid.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations