Advertisement

Jeugd en recht pp 151-188 | Cite as

Strafrechttoepassing voor jongeren

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

Abstract

Van een aantal menselijke gedragingen heeft de wetgever bepaald dat ze strafbaar zijn. In het Wetboek van Strafrecht, maar ook in tal van andere wetten, staan de feiten en gedragingen opgesomd die met straf worden bedreigd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Hoofdstuk 6

 1. Acker, J. van (1998). Jeugdcriminaliteit: Feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Blees, L.W. & Brouwers, M. (1996). Taakstraffen voor minderjarigen. Toepassing en uitvoering opnieuw belicht. 's-Gravenhage: WODC.Google Scholar
 3. Bac, J.R. (1998). Kinderrechter in strafzaken. Evolutie en evaluatie. Deventer: Gouda Quint.Google Scholar
 4. Bac, J.R. e.a. (2004). De jeugdige verdachte en het recht. De (harde) kern van het jeugdstraf( proces)recht. 's-Gravenhage: Elsevier.Google Scholar
 5. Boelrijk, M.N.A. (1997). Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht. De strafrechtelijke aanpak van minderjarige plegers van seksuele delicten. Amsterdam: VU Uitgeverij.Google Scholar
 6. Bol, M.W. e.a. (1999). Jong en gewelddadig. Ontwikkelingen en achtergronden van de geweldscriminaliteit onder jeugdigen. 's-Gravenhage: WODC.Google Scholar
 7. Collot d'Escury-Koenings, A., Linden, A.P. van der & Snaterse, T. (red.) (1999). Van preventie tot straf. Naar meer sociale vaardigheden bij jongeren. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 8. Commissie Jeugdcriminaliteit (Commissie-Van Montfrans) (1994). Met de neus op de feiten. Aanpak jeugdcriminaliteit. 's-Gravenhage: Directie Jeugdbescherming en Reclassering, ministerie van Justitie.Google Scholar
 9. Doreleijers, Th.A.H. (1995). Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening. Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 10. Imkamp, F.M.J.A. (1997). De praktijk van de alternatieve jeugdsancties. Beschouwingen en anekdotes. Deventer: Gouda Quint.Google Scholar
 11. Jonge, G. de & Linden A.P. van der (2007). Jeugd & Strafrecht. Een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 12. Kleiman,W.M. & Kuyvenhoven, N. (1997). Een netwerk als vangnet? Een procesbeschrijving van preventieprojecten gericht op een integrale aanpak van jeugdcriminaliteit. 's- Gravenhage: WODC.Google Scholar
 13. Kool, R.S.B. (1999). De strafwaardigheid van seksueel misbruik. Deventer: Gouda Quint.Google Scholar
 14. Koops,W. & Slot, W. (red.) (1998). Van lastig tot misdadig. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 15. Laan, P.H. van der e.a. (1998). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980–1996. 's-Gravenhage: WODC.Google Scholar
 16. Liefaard, T. (2008). Deprivation of liberty of children in light of international human rights law and standarts. Mortsel (België): Intersentia.Google Scholar
 17. Mertens, N.M. e.a. (1998). Meisjescriminaliteit in Nederland. 's-Gravenhage: WODC.Google Scholar
 18. Loeber, R., Slot, N.W. & Sergeant J.A. (red.) (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 19. Mijnarends, E.M. (1999). Richtlijnen voor een verdragsconforme jeugdstrafrechtspleging, ‘gelijkwaardig maar minderjarig’. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 20. Ruijsendaal, D. (red.) (2002). De advocaat in jeugdstrafzaken. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 21. Weijers, I. (2000). Schuld en schaamte. Een pedagogisch perspectief op het jeugdstrafrecht. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 22. Weijers, I. & Eliaerts, C. (2008). Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.Google Scholar
 23. Weijers, I. & Imkamp, F. (2008). Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.Google Scholar
 24. Weijers, I. (2008). Justitiële interventies. Voor jeugdige daders en risicojongeren. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations