Advertisement

Jeugd en recht pp 106-124 | Cite as

Juridische vormgeving van de verhouding tussen de ouders

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

Abstract

Voor de juridische status van een kind en zijn familierechtelijke betrekkingen is het bepalend hoe zijn ouders hun onderlinge verhouding juridisch hebben vormgegeven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Hoofdstuk 4

 1. Chin-A-Fat, B.E.S. & Steketee, M.J. (2002). Bemiddeling in uitvoering. Evaluatie experimenten scheidings- en omgangsbemiddeling. Utrecht/Amsterdam: Verwey Jonker- Instituut/Vrije Universiteit.Google Scholar
 2. Chin-A-Fat, B.E.S. (2004). Scheiden (ter)echter zonder rechter? Een onderzoek naar de meerwaarde van scheidingsbemiddeling. 's-Gravenhage: SDU Uitgevers.Google Scholar
 3. Hermans, J. (red.) (1985). Kinderen over echtscheiding. Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 4. Hoefnagels, G.P. (1993). Samen trouwen, samen scheiden. Zwolle: Tjeenk Willink.Google Scholar
 5. Hoefnagels, G.P. (2001). Handboek scheidingsbemiddeling. Deventer: Tjeenk Willink.Google Scholar
 6. Janssen, L., Loeffen, M. & Ooms, H. (2004). Ordeningsmodel hulp bij (echt)scheiding en omgang. Utrecht: Collegio, Kennispraktijk voor de jeugdzorg.Google Scholar
 7. MacGillavry, D.H.D. (2002). Scheidingsbemiddeling. Over techniek, strategie en attitude. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 8. Nijnatten, C. & Sevenhuijsen, S. (red.) (2001). Dubbelleven. Nieuwe perspectieven voor kinderen na echtscheiding. Amsterdam: Thela Thesis.Google Scholar
 9. Wamelen, C. van (1987). Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding. Zwolle: Tjeenk Willink.Google Scholar
 10. Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Staatsblad 2008, 500.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations