Advertisement

Adoptie

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra
Chapter

Abstract

In dit hoofdstuk zal de adoptie worden behandeld. Daarbij zullen zowel de materiële vereisten (aan welke voorwaarden moet worden voldaan?) als de formele vereisten (hoe komt een adoptie tot stand?) aandacht krijgen. Aan adoptie gaat opneming van het te adopteren kind vooraf.Wanneer het een niet-Nederlands kind betreft, geldt een bijzondere procedure voor de opneming van zo'n kind in het gezin. Daarop zal hierna worden ingegaan. Adoptie in internationale gezinssituaties leidt tot vragen over de rechtsgevolgen. Is bijvoorbeeld een buitenlands pleegkind dat door Nederlandse pleegouders in Nederland geadopteerd is, juridisch net zo ‘eigen’ als een Nederlands pleegkind na adoptie door zijn pleegouders?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Hoofdstuk 3

 1. Erasmus MC UMC, Rotterdam, (2004). Adoptiekinderen als Volwassenen, vervolgonderzoek naar het functioneren van interlandelijk geadopteerden. Google Scholar
 2. Commissie-Kalsbeek (2008). Rapport interlandelijke adoptie. Άlles van waarde is weerlooś. 's-Gravenhage: Ministerie van Justitie.Google Scholar
 3. Doek, J.E. & Vlaardingerbroek, P. (2006). Jeugdrecht en jeugdzorg (studenteneditie). 's-Gravenhage: Elsevier.Google Scholar
 4. Evaluatieonderzoek Wobka. (2004) Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Woerden: Adviesbureau van Montfoort.Google Scholar
 5. Hoksbergen, R. (red.) (1996). Met het oog op adoptie. Utrecht: Universiteit Utrecht, adoptiecentrum.Google Scholar
 6. Hoksbergen, R., Walenkamp, H. (2000). Adoptie: een levenslang dilemma. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Linden, A.P. van der (2006). Adoptierecht. Den Haag: SDU Uitgevers.Google Scholar
 8. Meijdam-Slappendel, M. (1996). De adoptie in Nederland. Huizen.Google Scholar
 9. Schmidt, G.E. (1996). Sterke en zwakke adopties. 's-Gravenhage: T.M.C. Asser instituut.Google Scholar
 10. Regeringsnotitie. Adoptie anders dan door een echtpaar. (Kamerstuk 20 547).Google Scholar
 11. Regeringsnotitie. Leefvormen in het familierecht. (Kamerstuk 22 700, nr. 5).Google Scholar
 12. Riagg. (1990). Jeugdzorg en adoptie, NcGv.Google Scholar
 13. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht. (2003), nr. 9 (wanneer moet de rechter tegenspraak van een ouder honoreren?).Google Scholar
 14. Verhulst, F.C. & Versluis-den Bieman, H.J.M. (1989). Buitenlandse adoptiekinderen, vaardigheden en probleemgedrag. Assen/Maastricht: Van Gorcum.Google Scholar
 15. Vinke, A.J.G. (1999). Geschikt voor het adoptieouderschap? De ontwikkeling en het gebruik van een taxatie-instrument voor gezinsfunctioneren met het oog op interlandelijke adoptie. Delft: Eburon.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations