Advertisement

Plaats van de jongere in het Nederlandse recht

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra
Chapter

Abstract

De plaats van de jongere in het Nederlandse recht wordt vooral bepaald door regels die direct of indirect betrekking op hem hebben. Deze regels zijn niet overzichtelijk gerangschikt in wetten opgenomen en er bestaat dus geen algemene jeugdwet. Dikwijls zijn de geldende regels slechts met moeite te vinden, omdat ze zijn geformuleerd in rechten en plichten van ouders en andere opvoeders. Zo vloeit uit de plicht van de ouders tot verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen het recht voor de jongeren voort om te worden verzorgd en opgevoed. Op 20 november 1989 is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen. Nederland heeft dit verdrag in 1990 ondertekend en in 1995 geratificeerd, dat wil zeggen; dat het verdrag sindsdien ook voor Nederland geldt. De tekst van de geautoriseerde Nederlandse vertaling is achter in dit boek als bijlage opgenomen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Hoofdstuk 2

 1. Brands-Bottema, G.W. (1988). Overheid en opvoeding,Wetenschappelijke reeks faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam. Deventer/Arnhem: Kluwer/Gouda Quint.Google Scholar
 2. Bruijn, M.L.C.C. de (1994). EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag, ‘A whole code of juvenile law?’ Zwolle: Tjeenk Willink.Google Scholar
 3. Doek, J.E. & Vlaardingerbroek, P. (2006). Jeugdrecht en jeugdzorg (studenteneditie). 's-Gravenhage: Elsevier.Google Scholar
 4. Duits, N., Bartels, J.A.C. & W.B. Gunning (red.) (2004). Jeugdpsychiatrie en recht. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 5. Kampers, J. (2002). Inleiding tot de burgerlijke stand. Alphen aan den Rijn: Kluwer/Elsevier.Google Scholar
 6. Langen, M. de, Graaf, J.H. de & Kunneman, F.B.M. (red.) (1989). Kinderen en recht. Wetenschappelijke reeks faculteit der rechtsgeleerdheid. Universiteit van Amsterdam. Deventer/Arnhem: Kluwer/Gouda Quint.Google Scholar
 7. Leenen, H.J.J. & Gevers, J.K.M. Handboek Gezondheidsrecht, (2000) Deel 1 Recht van mensen in de gezondheidszorg; (2002) Deel 2 Gezondheidszorg en recht.Google Scholar
 8. Wamelen, C. van (1987). Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding. Zwolle: Tjeenk Willink.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations