Advertisement

Jeugd en recht pp 289-300 | Cite as

Financiering van de jeugdzorg en hulpverlening aan kinderen en jongeren

  • A.P. van der Linden
  • F.G.A. ten Siethoff
  • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

Abstract

De Wet op de jeugdzorg heeft de financieringskaders voor de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming en de jeugd-GGZ, die samen invulling geven aan het begrip jeugdzorg, aanzienlijk transparanter gemaakt. Desondanks zijn op de jeugdzorg nog steeds verschillende wettelijke regimes van toepassing, die elk voor zich bepalend zijn voor het antwoord op de vraag welke wet in de gegeven situatie grondslag vormt voor de financiering.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

Hoofdstuk 10

  1. Berg, van den, M.E.M. & Vlaardingerbroek, P. (2005). Jeugdzorg. De Wet op de jeugdzorg toegelicht. 's-Gravenhage: SDU uitgevers.Google Scholar
  2. Scheij, E.A.M. (2006). Wet op de jeugdzorg. Deventer: Kluwer.Google Scholar
  3. Unen, A.A.W. van (2005). Wet op de jeugdzorg. 's-Gravenhage: Reed Elsevier.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • A.P. van der Linden
  • F.G.A. ten Siethoff
  • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations