Advertisement

Ter oriëntering

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

Abstract

In dit hoofdstuk worden de begrippen omschreven die voor dit boek belangrijk zijn. Een aantal begrippen staat hierbij centraal:
 • jeugdrecht;

 • jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht;

 • jeugdhulpverlening en jeugdwelzijnszorg;

 • jeugdzorg.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Hoofdstuk 1

 1. Bartels, J.A.C. e.a. (1980). 75 jaar Kinderwetten 1905–1980. Zwolle: Tjeenk Willink.Google Scholar
 2. Berg, M.F.M. van den & Vlaardingerbroek, P. (2005). Jeugdzorg. De Wet op de jeugdzorg toegelicht. 's-Gravenhage: SDU-uitgevers.Google Scholar
 3. Junger-Tas, J. (1983). Kinderrecht en kinderwelzijn in historisch perspectief. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. nr. 7/8, november. Zwolle: Tjeenk Willink.Google Scholar
 4. Montfoort, A. van (1994). Het topje van de ijsberg, Kinderbescherming en de bestrijding van kindermishandeling in sociaal-juridisch perspectief. Utrecht: SWP.Google Scholar
 5. Unen, A.A.W. van (2005). Wet op de jeugdzorg. Tekst en uitleg. 's-Gravenhage: Elsevier.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations