Advertisement

5 Fase IV Lichamelijk onderzoek

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks
Chapter

Samenvatting

De anamnese is afgesloten, nu volgt het lichamelijk onderzoek. Dit is de tweede grote overgang in het consult en ook dit is een kwetsbaar moment in het contact.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

There are no affiliations available

Personalised recommendations