Advertisement

1 De structuur van het consult

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks
Chapter

Samenvatting

Voor een patiënt heeft een consult een heel persoonlijke en vaak ook emotionele betekenis. Niet zelden gaan klachten gepaard met angsten en zorgen. Vaak is aan het consult al een zorgelijke periode voorafgegaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

There are no affiliations available

Personalised recommendations