Advertisement

14 Communicatietheorie voor de consultvoering

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

Samenvatting

Op het communicatief-interactieve spoor van het consult komt het aan op de ‘competentie communicatie’ van de arts en dus op zijn (mate van) vaardigheid om een consult qua gesprek en interactie adequaat uit te voeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

There are no affiliations available

Personalised recommendations