Advertisement

13 Klinisch redeneren

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

Samenvatting

Direct al bij het begin van een consult zal de arts zijn gedachten ontwikkelen in de richting van een diagnose. De patiënt in kwestie is misschien al veel vaker bij de arts geweest, of komt anders nooit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

There are no affiliations available

Personalised recommendations