Advertisement

12 Ziekte in context

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks
Chapter

Samenvatting

In het voorgaande is al meerdere malen benadrukt dat een diagnose nooit alleen op harde medisch-biologische gegevens berust, maar altijd gesteld wordt in de context van de patiënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

There are no affiliations available

Personalised recommendations